Du kan nå bestille øremerker til storfe med ny Dyreholds-ID

Mattilsynets har nå tildelt Dyreholds-ID til 14 400 eksisterende storfe-produsenter. De har har sendt ut digitale brev til hver enkelt storfeprodusent.

Småfeprodusenter har i over ti år merket småfe med øremerker preget med Dyreholds-ID. Nå introduseres det samme for storfehold. Du kan lese mer om endringen på Mattilsynets sider.

For å bestille kan du bruke vår elektroniske løsning, du kan sende oss en epost eller du kan ringe oss på telefon 51401150

Vi gleder oss til å høre fra dere😀