Storbruker

For slakteri/meieri – for bestilling av øremerker