Nytt produsentnummer som følge av kommune- og fylkesregulering

Fra og med 1.januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Her kan du lese mer om sammenslåingene som ble vedtatt av Stortinget juni 2017. Produsentene i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Det vil fortløpende bli sendt ut informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at Mattilsynet kan være sikre på at informasjonen når frem til deg. Klikk her for å kontrollere og registrere dine opplysninger hos Landbrukets Dataflyt.

Etter årsskiftet bruker du nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt: post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 2205 4730.

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Høsten 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten selv velger.

Storfeprodusenter som har småfe fra før, vil få tildelt samme dyreholds-ID til storfe. Kalver født etter 1.januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Mattilsynet vil informere deg om hvilken dyreholds-ID du er tildelt i god tid før årsskiftet.

Les mer hos Mattilsynet

Bestill kun det antall øremerker til storfe som du antar du vil få bruk for i 2019.

Storfemerker med dyreholds-ID vil være tilgjengelig hos Moen i løpet av høsten 2019 – mer info kommer etterhvert.

Viktig å vite om merking av storfe i 2019 og 2020

  • Foreløpig må du kun bestille det antall øremerker til storfe som du antar du vil få bruk for i 2019
  • Øremerker med dyreholds-ID vil bli tilgjengelig for bestilling fra høsten 2019 – men må ikke brukes før i 2020
  • Alle kalver født fra 1.januar 2020 skal merkes med nye øremerker
  • Dersom du ikke er á jour med å merke dyrene innen 1.januar 2020, må du merke med øremerker som er gyldige da dyret ble født
  • Når alle kalver født før 1.januar 2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker
  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes
  • Husk å forsikre deg om at du er á jour med både merking og registrering

Spørsmål om regelverket knyttet til merking av dyr

Kontakt Mattilsynet på tlf 2240 0000