Smartbjella

Smartbjella

Nylig har vi inngått et samarbeid med Smart Bjella om levering av utstyr til bruk sammen med enheten. Vi har også fått inn enhetene for salg hos oss, slik at du nå kan bestille alt samlet.

Smartbjella er markedets smarteste og mest effektive måte å spore sau, geit, storfe og andre beitedyr på. Den nye mobilteknologien NB-IoT (Narrow Band IoT) bidrar til at smartbjella oppnår lang batteri-levetid og god dekning.


DEN SMARTESTE SMARTBJELLA?

 • Smartbjella er produsert i Norge i samarbeid mellom kravfulle beitebrukere og erfarne teknologileverandører. Produsentene mener du får den mest robuste og stabile sporingsenheten i markedet. 

Vi har et utvalg av:

 • reimer
 • lodd til motvekt
 • bjøller som motvekt
 • feste som tillater både lodd og bjølle som motvekt

Har du egne reimer enten av plast eller nylon, har vi også lodd som kan tilpasses disse.


PASSER ALLE BEITEDYR

 • En smartbjelle festes på dyret for fysisk sporing
 • En app for stedsangivelse i topografiske kart eller ortofoto
 • En webportal som sørger for oppdaterte lister over dyrene med plassering og historisk bevegelsesmønster
 • Enkelt brukergrensesnitt der bruker selv kan endre og tilpasse bjella til egne behov


TEKNISK INFORMASJON

 • Liten og lett (140 gram)
 • -30 / +80 graders driftstemperatur
 • Robust: tåler vann, kulde og røff behandling (IP67)
 • Vedlikeholdsfri
 • Toveis kommunikasjon
 • Batteriovervåkning
 • Temperaturmåler
 • Historiske posisjoner
 • Dødsalarm 
 • Enkel frekvensstyring
 • GPS for nøyaktig posisjonering
 • Telenor / Telia dekning
Avhengig av innstillingene på enheten (antall sendinger/rapporterings-intervall) vil enhetens batteriforbruk variere og påvirkes av høyt eller lavt antall innsendinger. Batterilevetiden vil dermed påvirkes av hvordan brukere konfigurerer sine enheter.


Velg hvilket dyr du ønsker øremerke til

Geit
Storfe
Sau
Lama
Hjort
Gris