Ny produsent

Ny produsent

Er du ny produsent og lurer på hvordan du skal gå frem for å registrere deg og bestille øremerker?

Se gjennom denne veiledningen. Skulle du ha flere spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med kundeservice, tlf 5140 1150 eller post@moenbjollefabrikk.no

Krav til øremerking

 • Mattilsynet stiler, via Merkeforskrien, krav til øremerking av produksjonsdyr
 • Alle merker skal registreres i MATS, Mattilsynets egen database
 • Ved bestilling hos Moen, gjør vi denne registreringen for deg
 • For å kunne bestille merker, må du ha et aktivt produsentnummer og et registrert dyrehold

Enkel veiledning – steg for steg:

Produsentnummer

 • Har du produksjonsdyr, må du ha et produsentnummer
 • Kontakt Landbruksavdelingen i din kommune for å ordne dette
 • Produsentnummeret er 10 sifret, personlig, og kan ikke overtas av andre

Dyrehold

 • Når du har et aktivt produsentnummer, må du registrere dyrehold i Mats
  (Malsynets egen database)
 • Har du flere typer produksjonsdyr, må du registrer e dyrehold for hver dyreart
 • Registrering ordner du selv på ne via Mattilsynets skjematjenester

Bestill øremerker

 • Allerede dagen etter at dyrehold er registrert, kan du bestille øremerker
 • www.moenbjollefabrikk.no
 • Kundeservice telefon 5140 1150
 • Kundeservice mail post@moenbjollefabrikk.no

Informasjon

 • Mattilsynets skjematjenester: Skjema | Mattilsynet
 • Produsentregisteret: www.prodreg.no Bestill passord her for bestilling av
  øremerker på www.moenbjollefabrikk.no
 • Mattilsynet: www.mattilsynet.no

Velg hvilket dyr du ønsker øremerke til

Geit
Storfe
Sau
Lama
Hjort
Gris