Gode øremerkevaner

Gode øremerkevaner

Her kan du lese litt om gode øremerkevaner. Slakteriene som håndterer øremerkene til slutt, har noen tips til hvordan man kan forbedre håndteringen av merkene.

Tips fra slakteriene om hva som er gode øremerkevaner

Fordeler med rett merking

 • Avrekning blir raskere tilgjengelig for bonden
 • Slakterikapasiteten øker
 • Mindre skyving
 • Slaktedata kommer raskt over i Sauekontrollen, Animalia og andre brukerer av slaktedata

Typiske merkefeil – hvordan unngå de

Sau merket med ulike individnummer

 • Ha gode arbeidsforhold når du merker lammene slik at du enkelt skiller merkene med forskjellig individnummer
 • Legg aldri øremerker i lomma – merkene blander seg lett

Sau mangler øremerke

 • Merk lammene rett – les bruksanvisning i katalogen før påsetting mht plassering av øremerkene
 • Dyr til slakt skal ha to merker – ha ALLTID erstatningsmerker liggende som du kan skrive individnummer på om dyret mister merker rett før slakt

Innkjøpt sau mangler øremerke til ny eier

 • Innkjøpt dyr SKAL merkes med et hvitt tilleggsmerke med ny eiers dyrehold id

Opprinnelsesmerke leses på innkjøpt dyr på slakteri

 • Dyret har et fungerende elektronisk merke fra forrige eier
 • Elektronikken i opprinnelsesmerke MÅ ødelegges uten å fjerne merket
 • Elektronikken ligger ca 2 mm inn i merket – sett avbitertang som på bildet, men pass på at det som er preget på merket må være leselig etter at du har ødelagt elektronikken

Øremerket er skittent

 • Vask av skitne øremerker før sauen blir levert til slakt. Merket må kunne leses om elektronikken ikke fungerer

Velg hvilket dyr du ønsker øremerke til

Geit
Storfe
Sau
Lama
Hjort
Gris