Informasjon fra Mattilsynet

Informasjon fra Mattilsynet

Her finner du info fra Mattilsynet, med regler for hver dyreart.

Det finnes noen hovedregler for merking av dyr

  • Øremerkene skal være offisielle og registrert i MATS (Mattilsynets register)
  • Øremerkene skal inneholde MT NO pluss dyreholdets ID (produsentnummer på noen dyrearter)
  • Alle dyr skal merkes med ett eller to opprinnelsesmerker
  • Noen dyrearter skal også merkes med eget merke for innkjøpte dyr
  • Alle dyr skal merkes med lakserøde merker for importerte dyr
  • Dersom et dyr mister et øremerke, skal dette erstattes med et likt merke

Nedenfor kan du laste ned info som gjelder din dyreart.

Velg hvilket dyr du ønsker øremerke til

Geit
Storfe
Sau
Lama
Hjort
Gris