Informasjon fra Mattilsynet

Her finner du info fra Mattilsynet, med regler for hver dyreart. Det finnes noen hovedregler for merking av dyr Øremerkene skal være offisielle og registrert i MATS (Mattilsynets register)Øremerkene skal inneholde MT NO pluss dyreholdets ID (produsentnummer på noen dyrearter)Alle dyr skal merkes med ett eller to opprinnelsesmerkerNoen dyrearter skal...

Velg hvilket dyr du ønsker øremerke til

Geit
Storfe
Sau
Lama
Hjort
Gris